Saltar navegación

1.6.2.- Por exemplo?

Exemplos de Programación con Logo

Podemos ver algún exemplo de programación con código, neste caso empregando Logo para realizar xeometrías. Están na páxina Lenguaje Logo en Español de Pascal LOEWENGUTH. O interesante deste sitio, ademais dos exemplos, é que ten un editor propio de Logo onde podemos ver o resultado do programado, ben dos exemplos ou ben creado por nós, premendo en executar.

Espiral.  

Ligazón á páxina co exemplo (nunha nova ventá): http://lwh.free.fr/pages/prog/logo/logo_es.htm?svg=images_logo/spirale2.svg

Debuxo dunha espiral en pantalla a partir da programación en logo.

Frores

Ligazón á páxina co exemplo (nunha nova ventá): http://lwh.free.fr/pages/prog/logo/logo_es.htm?svg=images_logo/fleurs.svg

Tres frores debuxadas en pantalla a partir de programación en Logo.

Casa

Ligazón á páxina co exemplo (nunha nova ventá): http://lwh.free.fr/pages/prog/logo/logo_es.htm?svg=images_logo/House.svg

Debuxo dunha casa en pantalla realizada con Logo.