Saltar navegación

1.5.- Como lle falamos á máquina?

Para crear un programa utilízase unha linguaxe de programación, xerando o que se chama programa fonte. Estas instrucións non as entende a computadora, polo que é necesario convertelas na linguaxe propia dos ordenadores: a linguaxe máquina.

Unha linguaxe de programación é unha linguaxe informática consistente nun conxunto de instrucións nun código concreto que ten como obxectivo facilitar a comunicación entre o programador e o sistema informático

Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Linguaxe_de_programaci%C3%B3n

Programa fonte ou código fonte dun programa informático é un conxunto de liñas de texto cos pasos que debe seguir a computadora para executar o devandito programa. Esta escrito nalgunha linguaxe de programación, pero neste primeiro estado non é directamente executable pola computadora, senón que debe ser traducido a outra linguaxe ou código binario; así será máis fácil para a máquina interpretalo (linguaxe máquina ou código obxecto que si poida ser executado polo hardware da computadora).

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente

A linguaxe de máquina ou código máquina é o sistema de códigos directamente interpretable por un circuíto microprogramable, como o microprocesador dunha computadora. Esta linguaxe está composta por un conxunto de instrucións que determinan accións a ser tomadas pola máquina. Os circuítos microprogramables son dixitais, o que significa que traballan con dous únicos niveis de tensión. Devanditos niveis, por abstracción, simbolízanse cos números 0 e 1, por iso a linguaxe de máquina só utiliza estes signos.

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina

Distinguiremos entre:

Compiladores

Son os que realizan a tradución dunha vez, e que non permiten máis alteracións que as que se realicen no programa fonte...

Programas interpretados

Neste caso a tradución realízase liña a liña e cada vez que se executa o programa.