Saltar navegación

1.4.- Remexendo datos

Para alimentar un programa informático, para facer que funcione, temos que introducirlle os datos necesarios. Pero primeiro debemos ter claro de que entendemos por dato:

Dato

Representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) dun atributo ou variable cuantitativa ou cualitativa.