Saltar navegación

1.4.1.- Alimentando os algoritmos

Icono co símbolo dun ordenador portátil e na súa pantalla o texto "operacións".

Os datos cos que alimentamos o algoritmo ou o programa son traballados pola máquina de acordo co deseño lóxico que creamos. A computadora realiza unha serie de operacións que poden ser de distinta natureza:
Manuel Torres Búa a partir da imaxe flat de janjf93 en Pixabay. Operacións (CC BY-SA)

Aritméticas

Cando se realizan operacións con datos de tipo numérico (división, suma, potencia,..).

Alfanuméricas

Cando se opera con datos tipo carácter ou cadeas.

Relacionais

Cando se realizan comparacións entre datos do mesmo tipo.

Frechas con caracteres alfanuméricos
Creado con https://wordart.com/. Relacións alfanuméricas (Dominio público)

Lóxicas

Avalían a lóxica de expresións

En programación, unha cadea de carácteres, palabras ou frase (string, en inglés) é unha secuencia ordenada de lonxitude finita de elementos que pertencen a unha certa linguaxe formal ou alfabeto análogas a unha fórmula ou a unha oración.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres