Saltar navegación

1.3.1.- Que é un algoritmo?

Un algoritmo é o conxunto ordenado e finito de pasos ou actividades relacionados entre si que nos permiten solucionar un problema.

Crearemos o algoritmo unha vez coñecido e obxectivado o problema, e decidida a forma de solucionalo.

Diagrama con tres óvalos coas lendas "PROBLEMA", "ALGORITMO" E "PROGRAMA"; unidos con frechas que poñen respectivamente "análise", "codificación" e "solución"
Manuel Torres Búa. Algoritmos no proceso de programación (CC BY-SA)

Para que exista un algoritmo debemos ter (premer)

Características dos algoritmos

  • Debe estar correctamente definido
  • Debe ser preciso
  • Ten que estar delimitado, cun principio e un fin claros
  • Son independentes das linguaxes de programación

Para saber máis

Podemos ler estas tres definicións de algoritmo que persoeiros importantes na programación informática nos deixaron

Citas obtidas en :

Definición de Algoritmo | La web de la programación”, [En liña]. Dispoñible: https://duglasm.wordpress.com/2012/07/14/definicion-de-algoritmo/. [Consulta: 23-novembro-2017]. Licenza Creative Commons BY SA.

Tradución libre.