Saltar navegación

A materia propia dos seres vivos fórmase grazas á luz: A fotosíntese

Obxectivos

  1. Afondar no coñecemento da función de nutrición dos seres vivos.
  2. Diferenciar os conceptos de alimento e nutrinte.
  3. Diferenciar os diferentes tipos de organismos existentes en función do seu tipo de alimentación.
  4. Aproximarnos ao mundo molecular para coñecer as moléculas propias da materia viva.
  5. Entender o proceso de formación da materia orgánica dende a materia inorgánica grazas á utilización da luz do sol.
  6. Coñecer e valorar a traxectoria dunha das mulleres máis brillantes do século XXI: Margarita Salas

Na composición dos seres vivos atopamos unhas moléculas moi complexas, moléculas exclusivas da vida, tan especiais e únicas que só uns seres vivos excepcionais poden formar, os organismos fotosintéticos. A fotosíntese é o proceso mediante o cal, grazas á luz, se crea a materia propia da vida, a materia orgánica.

At the composition of life, we find very complex molecules, unique molecules of life, so special and unique that only exceptional organisms may form: photosynthetic organisms. Photosynthesis is the process by which, thanks to light, the matter of life, the organic matter, is created.

BY-NC-SA