Saltar navegación

O MOVEMENTO.MRUA

OBXECTIVOS

1. Entender o concepto de aceleración

2. Coñecer o MRUA (movemento rectilíneo uniformemente acelerado), as súas ecuacións e gráficas.

3. Saber resolver exercicios de MRUA

4. Facer algún experimento sinxelo deste movemento.

5. Coñecer os tipos de ecuacións de segundo grao e saber resolvelos.

6. Valorar o traballo da científica Mileva Maric.

7. Facer representacións gráficas de ecuacións cadráticas.

8. Entender que o movemento de caída libre é un tipo de MRUA.