Saltar navegación

A enerxía

Para empezar a falar de enerxía temos que, necesariamente falar de cambios. Ao noso redor están sucedendo continuamente cambios, una persoa pon un café nunha mesa, tocan no timbre da porta, danlle unha patada a unha pelota... o que teñen en común todos estes procesos é a intervención da enerxía, unha propiedade da materia que implica cambios continuos na mesma e que analizaremos nesta unidade.

Obxectivos

  1. Comprender o concepto de enerxía relacionándoo coa capacidade da mesma de producir cambios nun corpo.
  2. Aprender as diferentes unidades empregadas no uso de enerxías.
  3. Analizar as diferentes transformacións da enerxía.
  4. Coñecer as diferentes fontes de enerxías empragadas polo ser humano, os seus pros e contras.
  5. Intruducir algúns conceptos básicos de estadística.
  6. Achegarnos á vida e labor de María Telkes.

BY-SC-SA