Saltar navegación

ORIENTACIÓN

OBXECTIVOS

Un dos principais obxectivos desta actividade é que poidas prácticar o deporte da orientación cumprindo as normas da competición e amosando unha actitude de respecto cara á conservación da natureza. 

Intentálo e conquerilo conlevará a consecución de outros obxectivos:

1. Desenrolar o sistema cardiovascular por medio do exercicio aeróbico da carreira de orientación.

2. Traballar e mellorar a elasticidade xeral e a tonicidade dos grupos musculares implicados 

3. Desenvolver o sentido da orientación 

4. Ler e descifrar planos e mapas coa axuda das súas lendas e sinais

5. Procurar, ler e Interpretar axeitadamente os indicios na orientación

6. Planificar o percorrido de xeito autónomo empregando as técnicas presentes na orientación.

7- Comprender e coñecer a propia natureza pola que transitas

E sen esquencer que esta experiencia permiteche coñecer lugares que doutro xeito non coñecerias disfrutando da compaña e amizade dos compañeiros e compañeiras, e  que poderás plasmar e comunicar aos demáis, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación.