Saltar navegación

Aventura

ORIENTATE NA REDE DE INTERNET

Nesta actividade procurarás maís información sobre a Orientación partindo das presentacións propostas, pero seguindo os pasos indicados para acadar o resultado final, que é a elaboración dun resume da presentación elexida:

1.- Abreo teu navegador dende unha das ligazóns propostas.

2.- Le e anota as ideas máis relevantes. 

3.- Escribe o resume a continuación.

4.- Comparao coas demáis presentacións..

  

"Blog Orientación USC." consultada o 7 de marzo de 2017 en http://orientacion-usc.blogspot.com.es/p/que-e.html

          

"El deporte de la Orientación" de                             consultado o 20 de marzo de 2017                                         DEPORTE DE ORIENTACIÓN E. Física. Deporte de Orientación CEIP Mestre Manuel García