Augmented reality

Secuencia de aprendizaxe 2: Tecnoloxía

As far as harware components for augmented reality are concerned they usually comprise processor, display, sensors and input devices. Nowadays, modern mobile devices such as smartphones o tablets provide these elements, in other words, contain a good quality camera, accelerometer, Global Positioning System (GPS) and a solid state compass, making them really suitable Augmented Reality platforms.

Animación de distintos dispositivos de hardware para realidade aumentada

If you're interested in augmented reality, you've probably thought about optical see-through and video see-through. Is one better than the other? That's like asking whether a car is better than an plane. It depends on what you need to do: get groceries? the car is unmatched. Get from New York to San Francisco? a plane is very often your choice.

Animación dunha bolboreta saíndo dun dispositivo móbil asemellando un proceso de realidade aumentada

Hardware

O hardware para realidade aumentada estaría composto por: procesador, monitor, sensores e dispositivos de entrada.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Conceptos básicos

Acelerómetro: É un instrumento destinado a medir as aceleracións dun corpo asociado sempre co seu peso ou masa.

Global Positioning System ou GPS: É un sistema que se serve de aproximadamente uns 24 satélites para determinar con bastante precisión a posición dun obxecto en toda a Terra. Utiliza a chamada triangulación ou trilateración.

Os compases ofrecen datos fiables ao procesador.

 

Displays

Displays na cabeza

Os displays na cabeza como os Head-Mounted Display (HMD), son dispositivos para ser montados na fronte do observador, a modo de casco. Tamén existen as lentes de realidade aumentada ou eyeglasses.

Estes elementos aliñan a información real e virtual, sincronizándoa cos movementos da cabeza do suxeito.

Máis sosfisticados aínda, e aínda en período de desenvolvemento e investigación, son as lentes de contacto de realidade aumentada (contact lenses), ou mesmo os dispositivos que se inseren na propia retina do espectador, xa que ofrecen a posibilidade de experimentar a realidade aumentada sen que ninguén note que levamos ningún dispositivo posto.

Headset computer
Headset computer
Ar glasses
Ar glasses

 

 

 

 

 

Dereitos de autor dalgunhas imaxes:

By Kcida10 (talk) (Uploads) [CC0], via Wikimedia Commons

By Gonedelyon (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

By Stefan Kühn (Fotograf) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

By Intel Free Press [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons