Saltar navegación

Materiais plástico-visuais

Presentación

Neste apartado podedes encontrar dous subapartados ben diferenciados:

  • Materiais plásticos: suxestións ou actividades para traballar manualmente. Están expostas tanto os materiais, instruccións como exemplos e fotografías de cada un dos traballos propostos. Neste último apartado a proposta será facer un proxecto final con todo o traballado.
  • Materiais visuais: materiais sobre a teoría traballada na unidade. Podedes descargar os pdf para facer murais para a aula de música.