Saltar navegación

RELA E A LINGUAXE MUSICAL

Rela e a música

Esta segunda parte do bloque será a parte máis práctica. Temos os seguintes apartados:

  • Taller de Rela, onde traballaremos a forma e faremos exercicios de audición
  • Materiais plásticos e visuais: con propostas para traballar manualmente e con imaxes do traballado na parte 1
  • Actividades para a atención á diversidade: con vídeos con pictogramas e exercicios que complementan todo o estudado anteriormente