Saltar navegación

RELA E A LINGUAXE MUSICAL

Rela e a música

Este bloque está dividido en dúas partes debido a súa extensión. Nesta primeira parte traballaremos a parte teórica e a parte de entoación deixando os exercicios máis prácticos para a segunda parte. Polo tanto nesta primeira parte temos:

  • Rela e a teoría (parte teórica do bloque)
  • Rela pon en práctica os seus coñecementos (cancións e exercicios de entoación)