O autor declara posuír plenos dereitos de divulgación e publicación, reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sobre a totalidade dos materiais presentados. AUTOR: XOSÉ TOMÁS (José Tomás Díaz Teijo)
MANUAL DE USO (pdf)