Créditos.

 
Licenza Creative CommonsManuel Torres Búa

Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.

 Técnicas de expresión e representación gráfica é un paquete de contidos que forma parte da secuencia didáctica  Tecnología (s) por proyectos.

Esta obra realizouse cunha licenza de formación remunerada de acordo coa  Orde do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15, DOG Núm. 89 Luns, 12 de maio de 2014. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Logo Consellería de Educación.

Ademais das referencias específicas que contén cada obxecto incluído nesta obra, empregáronse os recursos que a continuación se expoñen, ben para inserir partes neste bloque de contidos, ben como base de traballo ou como referencia.  Grazas a toda a xente "creadora" que comparte o seu traballo para que outros poidamos seguir creando e compartindo.

Raul experimentos: http://raulexperimentos.blogspot.com.es/

Actividades de Tecnología. De Luis González Perez.

Tecnología Interactiva: ¿Qué es la tecnología?, Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Licencia CC-BY-NC-SA.

Dibujo técnico bachillerato, en materiales de formación Instituto de Educación a Distancia de Andalucía. (IEDA).

Taller de Dijujo Técnico. De José Bataller. Consellería D´Educació Generalitat Vanlenciana.

Plas-Tic. Intef, Ministerio de Educación , Cultura y Deporte.

Educaciónplastica.net. De Fernando Ortiz de Lejarazu.

Vistas. De José Antonio Cuadrado.

Recursos del Departamento de Tecnología del IES Cástulo, en Linares De Antonio Huertas Montes.

Tecnología: Manual básico de consulta. Antonio M. Gañán Palacios y Joaquín Ortiz Ortiz. Intef. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Materiales Educativos Digitales. Nino González-Haba Gil. Educarex, Junta de Extremadura.

Empregáronse textos, exemplos, exercicios e outras informacións directamente ou con modificacións principalmente de:

Textos Marea Verde. Licencia CC-BY-NC-SA.

Cuaderno de trabajo de Tecnologías de 2º ESO y 3º ESO. I.E.S. Dr. Antonio González González – Tejina. En aprendemostecnologia.org. Licencia CC-BY-NC-SA.

Apuntes de Tecnoloxía de Roberto Sánchez Vila.