Créditos.

 
Licenza Creative CommonsManuel Torres Búa

Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.

 El método de proyectos en tecnología é un paquete de contidos que forma parte da secuencia didáctica  Tecnología (s) por proyectos.

Esta obra realizouse cunha licenza de formación remunerada de acordo coa  Orde do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15, DOG Núm. 89 Luns, 12 de maio de 2014. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Logo Consellería de Educación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais das referencias específicas que contén cada obxecto incluído nesta obra, empregáronse os recursos que a continuación se expoñen, ben para inserir partes neste bloque de contidos, ben como base de traballo ou como referencia.  Grazas a toda a xente "creadora" que comparte o seu traballo para que outros poidamos seguir creando e compartindo.

Tecnología 4º ESO Cidead (Centro para la innovación y el desarrollo de la educación a distancia), del Intef, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Licencia CC-BY-NC-SA.

Tecnología Interactiva: ¿Qué es la tecnología?, Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Licencia CC-BY-NC-SA.

El método de proyectos. De Pablo Rivas y María Luz Luna en Textos Marea Verde. Licencia CC-BY-NC-SA.

Cuaderno de trabajo de Tecnologías de 2º ESO y 3º ESO. I.E.S. Dr. Antonio González González – Tejina. En aprendemostecnologia.org. Licencia CC-BY-NC-SA.

Materiales Educativos Digitales. De Nino González-Haba Gil en Educarex.

Apuntes de Tecnoloxía y Aula Virtual de tecnoloxía de Roberto Sánchez Vila.

Como bibliografía de consulta empregouse, entre outros, os siguientes libros:

Tecnoloxía, 1 ESO. Rodeira, 2001
Tecnoloxía, 2 ESO. Rodeira, 2001
Tecnoloxía, 3 ESO. Rodeira, 2002
Martínez, Ramón;  Resa Blànquez, Sergi;  Nogueira Rodríguez, Ernesto. Proxecto aula, tecnoloxia 1, 2, 3. Editorial Teide, 2005-2007.

Como bancos de recursos: Wikimedia Commons, Flickr, Pixabay, Creative Commons Search, Banco de imágenes Intef.