Saltar navegación

Proceso

Para a elaboración do cómic realizaremos por orde as seguintes tarefas:


TAREFA 1: Pescudar información sobre os Dereitos da Infancia (1 sesión)


  1. ADereitos da Infanciantes de comezar a tarefa principal deste traballo, informarémonos sobre os Dereitos da Infancia por medio das seguintes ligazóns.

  2. Unha vez que coñecemos e observamos o resumo que fixo Unicef da Convención dos Dereitos da Infancia, en 12 dereitos fundamentais, procederemos a repartir ditos dereitos entre todo o alumnado da clase. Cada alumno/a escollerá un dereito e se hai na clase máis de 12 alumnos e alumnas, podemos asignar un mesmo dereito a varios nenos ou nenas.

TAREFA 2: Realización dun cómic  que recolla os dereitos da infancia (3 sesións)


  1. Unha vez realizada a PRIMEIRA TAREFA, todo o alumnado, de xeito individual, asumirá o papel de Ilustrador de cómic e realizará un traballo de banda deseñada sobre o dereito que lle foi asignado, atendendo ás seguintes ordes:

  1. Unha vez rematada a vosa parte do cómic, achegarédeslle o traballo ao titor para que integre todas as follas feitas nun só documento pdf. Dito documento será accesible desde a web do cole e da biblioteca.
    • Tamén podemos subilo á rede a un servidor de pdf para poder embebelo:

Protección en caso de privación de liberdade