Saltar navegación

Avaliación

Autoavaliación do alumnado

Agora que xa rematastes a tarefa, ides avaliarvos vos mesmos, para saber se traballastes adecuadamente ou non:

AUTOAVALIACIÓN 
1 2 3 4 5
Comportácheste ben na aula durante a realización da webquest.
Visitaches as ligazóns recomendadas na orde establecida.
Gustouche esta actividade e pasáchelo ben facéndoa.
Escoitaches e respectaches as opinións dos teus compañeiros de clase.
Achegaches ideas pertinentes na posta en común.
Realizaches as tarefas encomendadas nos prazos establecidos.
Esforzácheste na elaboración do traballo.
Revisaches o traballo despois da posta en común e antes de entregalo.
Participaches na realización e exposición do traballo de banda deseñada.
Coidas que lograches adquirir coñecementos sobre os Dereitos da Infancia.

Dereitos da Infancia

Baremo:

00 a 29 puntos=mellorable
30 a 39 puntos=ben
40 a 50 puntos=moi ben
Dereitos da Infancia

Criterios de avaliación das tarefas

Unha vez presentados os traballos na aula, avaliarase:

  • O traballo en equipo: Capacidade do alumnado para levar a cabo a tarefa traballando en grupo.
  • Elaboración do material: Avaliarase tamén o resultado do traballo. 
MOI BEN (5 puntos) BEN/REGULAR (3 puntos) MELLORABLE (1 puntos)
TRABALLO COOPERATIVO Amosan respecto polas ideas de cada un e comprométense coa calidade do traballo. Amosan respecto polas ideas de cada un e algúns comprométense coa calidade do traballo. Discuten ou non respectan as ideas dos outros. O traballo non é feito por todos os membros do grupo.
PREPARACIÓN Trae sempre todo o material preciso e está listo para traballar. Case sempre trae o material preciso e está listo para traballar. A menudo esquece o material e non está listo para traballar.
USO DE INTERNET Usa todas as ligazóns suxeridas e navega facilmente e sen asistencia. Usa algunhas das ligazóns suxeridas e navega sen problemas. Necesita axuda e asistencia para empregar os enlaces suxeridos.
EXPRESIÓN ESCRITA Frases ben elaboradas e vocabulario abundante. Frases elaboradas e vocabulario adecuado. Frases simples e vocabulario escaso.
ORTOGRAFÍA E GRAMÁTICA Sen erros gramaticais e ortográficos. Algúns erros gramaticais ou ortográficos. Moitos erros gramaticais ou ortográficos.
CONTIDOS A información é correcta, clara e precisa. Unha gran porcentaxe da información é correcta, clara ou precisa. Hai varios erros na información do traballo.
PRESENTACIÓN É un traballo atractivo.
Emprega imaxes ou debuxos atractivos.
É un traballo relativamente atractivo.
Emprega imaxes ou debuxos.

Non é nada atractivo.
Non emprega imaxes ou debuxos.

ORGANIZACIÓN Información con títulos, subtítulos e texto moi claros. Información con títulos, subtítulos e texto claros. Información pouco organizada.
PRESENTACIÓN ORAL Interesante e moi ben presentada Certos problemas na presentación pero mantén o interese da audiencia. Mal presentada e non logra manter o interese da audiencia.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Participa con propostas orixinais no tema tratado na Conclusión. Participa no tema tratado na Conclusión. Non participa nos temas tratados como Conclusión.

Dereitos da Infancia

Baremo:

00 a 29 puntos=mellorable
30 a 39 puntos=ben
40 a 50 puntos=moi ben
Dereitos da Infancia