PRINCIPAL

Saltar navegación

Sistema consonántico

O sistema consonántico galego

                                                     

Punto de articulac.

Bilabiais

Labio-

dentais

Linguo-

dentais

Linguo-

interdentais

Linguo-

alveolares

Palatais

Velares

Modo de

Artic.

Son-xor

So-xor

So-xor

Son-xor

So-xor

So-xor

So-xor

Oclusivas

/b/  /p/

 

/d/  /t/

 

 

 

/g/ /k/

Fricativas

 

      /f/

 

         /Θ/

       /s/

     /Š/

 

Africadas

 

 

 

 

 

     /ĉ/

 

Nasais

/m/

 

 

 

/n/

 /ň/

/ ŋ /

Líquid. laterais

 

 

 

 

/l/

/ λ /

 

Líquid. vibrante múlt.

 

 

 

 

/ŕ/

 

 

Líquid. Vibrant simple

 

 

 

 

/ г /

 

 

Lembra que a fonoloxía estuda os fonemas e a fonética os sons. Estes últimos son as realizacións posibles dos fonemas.

Na caracterización de ambos cómpre ter en conta:

·       O modo de articulación

·       O punto de articulación

·       A sonoridade

Practica

Define os fonemas consonánticos da seguinte palabra: “ningunha”.


Consoante

Pto artic.

Modo art.

Sonora/xorda

/ /

/ /

/ /

 

Habilitar JavaScript