PRINCIPAL

Saltar navegación

Exercicios timbre vocálico 1

Aberta ou pechada

Pregunta

Indica se é aberta ou pechada a vogal tónica das seguintes palabras:

certeza

Suxestión

Non as cubras ao chou.

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Pregunta

precioso

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Pregunta

técnica

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Pregunta

terror

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Aberta ou pechada?

Pregunta

Indica se é aberta ou pechada a vogal tónica das seguintes palabras: pobo

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Pregunta

Brétema

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Pregunta

Tarefas

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Pregunta

Riqueza

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Pregunta

Apego

Respostas

aberta

pechada

Retroalimentación

Aberta ou pechada?

Indica o timbre vocálico das vogais tónicas das seguintes palabras (a ou p):

Abondo ( ), home ( ), asceta ( ), doloroso ( ), enérxica ( ), fe ( ), baioneta ( ), guerra ( ), méritos ( ), besta "animal" ( ), órganos ( ), perfecto ( ).

Habilitar JavaScript