PRINCIPAL

Saltar navegación

Exercicios globais

Exercicios

Pregunta

Explica a non correspondencia entre fonema e letra. Pon exemplos.

Respostas

Retroalimentación

Pregunta

Explica o sistema fonolóxico das vogais galegas segundo a súa posición na palabra.

Respostas

Retroalimentación

Pregunta

Sitúa de primeiro a último, segundo a súa aparición, os diferentes tipos de escritura: fonética, pictográfica, ideográfica.

Respostas

Retroalimentación

Pregunta

Diferenza entre fonema e son.

Respostas

Retroalimentación

Pregunta

Define os fonemas vocálicos e consonánticos da seguinte palabra: Miguelanxo

Respostas

Retroalimentación

Pregunta

1- Define os fonemas das seguintes palabras:

Roma, servimos, unha, arroz.

Respostas

Retroalimentación