PRINCIPAL

Saltar navegación

Exercicios de acentuación diacrítica

1

As vogais. Acentuación diacrítica: a/á

Preposición. Artigo feminino singular.

1. Contracción da prep. a + artigo "a". 2. Extremidade de paxaro.

Preposición. Artigo fem. Plural.

1.Contracción prep. a + artigo as. 2. Extremidade de paxaro (plural). 3. Carta da baralla.

Conxunción comparativa

Habilitar JavaScript

2

As vogais. Acento diacrítico: a

máis/mais

= pero

+

dá/da

Contracción de+a

P3 presente do verbo dar

Habilitar JavaScript

3

As vogais. Acento diacrítico: e

Imperativo de vir e presente de ver (p6)

Presenta de indicativo do verbo vir (p3)

Ter apuro

Encoro; cousas que caben no oco dunha man.

Arma coa que se guindan frechas.

Habilitar JavaScript

4

Indica a ou p segundo se proncuncien con timbre aberto ou pechado as vogais tónicas das seguintes palabras:

Bóla / Bola

Corpo esférico

Pan

Fóra/fora

No exterior (adverbio de tempo)

P1 e P3 do pret. imperf. do vbo. ser ou ir

Habilitar JavaScript