PRINCIPAL

Saltar navegación

Exercicio de acentuación diacrítica (repaso)

Completa como corresponda

  ás/as          Terra cha/chá    

Habilitar JavaScript

O

Indica a ou p segundo se proncuncien con timbre aberto ou pechado as vogais tónicas das seguintes palabras:

Para atar Corda (o )

Que ten xuízo Corda (o )

Sabor azucrado Doce (o )

12 Doce (o )

Habilitar JavaScript

Aberta ou pechada?

Indica o timbre das vogais tónicas das seguintes palabras (p ou a):

     mes ( )     bolo de pan ( )    pola ou galla ( )

Habilitar JavaScript