PRINCIPAL

Saltar navegación

Comproba os teus coñecementos

1

Pregunta

Se foses natural de Mazaricos (A Coruña), con que realización pronunciarías a sílaba -za- :

Respostas

Interdental

Predorsal

Retroalimentación

2

Pregunta

En Arteixo, zona de seseo final, ¿que realización é a que escoitamos no "s" da palabra "lus"?

Respostas

Apical

Predorsal

Retroalimentación

3

Cazar / cera

Sabes que teñen en común as dúas letras resaltadas?

4

Observa como pronuncias a palabra "nunca".

Pronuncias igual os dous "n":

Cal é o punto de articulación do primeiro "n"?

Cal é o punto de articulación do segundo "n"?

Habilitar JavaScript

5

Pregunta

Indica o punto de articulación dos seguintes fonemas:

/m/ marxe

Respostas

Bilabial

Dental

Retroalimentación

Pregunta

/f/ alféizar

Respostas

Labiodental

Interdental

Retroalimentación

Pregunta

/Θ/ zapata

Respostas

Dental

Interdental

Retroalimentación

Pregunta

/t/ Támega

Respostas

Dental

Alveolar

Retroalimentación

Pregunta

/n/ neto

Respostas

Alveolar

Labiodental

Retroalimentación

Practica os símbolos fonéticos

Transcribe con símbolos fonéticos as seguintes palabras; despois comproba a resposta.


zorza, pallaso, non o sei, unha, xarrete, chove
/ / / / / / / / / / / /

Habilitar JavaScript

Comproba os teus coñecementos

Completa a definición dos fonemas consonánticos das seguintes palabras: fixo, prezo.Vogal-cons.

Pto de articulación

Modo de art.

Xorda ou sonora

/f/

consonántico

/Š/

fonema consonántico

/p/

fonema consonántico

/r/

fonema consonántico

Líq-vibr-

/Θ/

fonema consonántico

Habilitar JavaScript