PRINCIPAL

Saltar navegación

Comproba os teus coñecementos

Competencia básica

Pregunta 1

B e V son o mesmo fonema

Pregunta 2

O fonema é a representación da letra.

Pregunta 3

V é una letra e /b/ o fonema co que se representa.

Pregunta 4

O h é un fonema mudo.

Competencia media

Pregunta 1

Na palabra “zoquete” hai representados 6 sons.

Pregunta 2

A palabra “unha” reproduce na escrita 3 sons.

Pregunta 3

A letra “c” representa sempre o mesmo fonema.

Pregunta 4

O alfabeto latino é un código arbitrario, polo tanto podo empregalo ao meu antollo cando escribo.

Competencia alta

Pregunta 1

O /r/ simple e o /ɾ/ múltiple represéntanse na escrita con letras distintas.

Pregunta 2

Escribimos de xeito diferente os fonemas /e/ e /ɛ/ (aberto e pechado).

Pregunta 3

A letra “j” non forma parte do alfabeto galego.