PRINCIPAL

Saltar navegación

Autoavaliación

1

Pregunta

Nas palabras "caro" e "ceo", que fonema representa a letra "c"?

Respostas

/K/

   /Θ/ 

/K/ e  /Θ/

Retroalimentación

2

Pregunta

   Con que fonema pronunciarías a inicial deste deporte?

Respostas

/ λ /

/X/

Retroalimentación

3

Pregunta

Como se pronuncia o apelido do autor brasileiro Paulo Coelho?

Respostas

/Koelo/

/Koeλo/

Retroalimentación

4

Pregunta

Indica o punto de articulación dos seguintes fonemas:

/b/ vaso

Respostas

bilabial

labiodental

Retroalimentación

Pregunta

/f/ feudal

Respostas

bilabial

labiodental

Retroalimentación

Pregunta

/Θ/ cazar

Respostas

alveolar

interdental

Retroalimentación

Pregunta

/d/ dourado

Respostas

interdental

dental

Retroalimentación

Pregunta

/s/ saio

Respostas

alveolar

dental

Retroalimentación