PRINCIPAL

Saltar navegación

Acentuación diacrítica

Acentuación diacrítica

Escribe a palabra que corresponda:

Semiaberto

Significado

Semipechado

Significado

arma que guinda frechas

animal de carga

corpo esférico

pan

que serve para atar

persoa con xuízo

Sabor azucrado

número 12

vbo. facer (pret. perf. p4)

vbo. fixar ("pegar") pr. subx. p4

Adverbio lugar

verbo ser ou ir (antepret. p1 e p3)

cereais maduros

30 días

o fillo do meu fillo é o meu...

limpo ou puro, medio litro

persoal tónico, pl. de nó, medida de velocidade

pronome persoal átono 1ª p. pl.

Saúdo común

recipiente de barro

parte da osamenta

animal plantígrado

marca feita co pé na area

resultado de pegar (en feminino)

estar apurado

Encoro, cantidade de cousas que caben no oco da man, resultado de apresar

ramificación, rama, galla

pita, galiña

Deporte, prenda deportiva

Cría das aves, contracc., en xeogr., extremos das pilas

velame

ver + pronome a

presente de indicativo de vir

Imperativo de vir e presente de ver

Vir (pr. ind. p2)

Ver (pr. ind. p2)

Estar sen compañía

Partícula que indica "posición inferior"

vbo. pegar (pr. ind. p3)

paxaro negro e branco

Habilitar JavaScript