PRINCIPAL

Saltar navegación

7- Corrixe

Corrixe os erros

Pregunta

Copia estas frases e corríxeas. Pódelo facer na túa libreta ou nun documento de texto (neste caso abonda con que as copies e as pegues). Despois podes comprobar as túas correccións.

Respostas

Non supen del hastra onte pola noite.

Pondremos carteles en tódalas esquinas e faremos propaganda arreo nos diarios.

De noite non te vexo ben as pedras do camiño.

Seu coche ten un motor vello.

Cando todos quixéronse botar a xogar xa fixérase de noite.

O profesor lle deu moitas felicidades por botar fóra aquel exame.

Onte lle fun pedir que me devolvera o libro.

A xente non afaise á nova vida.

Túa carta me puxo eufórica.

Só tíñalle medo ó vento mareiro.

Non teño onde acostarme.

¿Cuántas cucharadas de azúcar lle botas?.

Lle dixo que llo había de dar cuando el quixera

Marcos anda ca misma rapaza, veñen conmigo siempre

Os árboles do xardín queimáronse ca xeada do viernes

Estos foron quenes estragaron a baraxa no viaxe

Conduxo un camión de moito tonelaxe pola calle

Estos actores non forman parexa, se coñeceron iste viernes

Quenes deixaran ises cas ceibos, tendrán que responder por eles.

¿U-lo meu carné de conducir?, xa me desapareceu quinientas veces.

¿Túa nena xa vai á escola?

Tróuxolles da feira cadanseus acordeóns.

¿Cal é o prato que máis che gusta, as almexas á mariñeira ou o conexo con lechuga?

Aquela parexa de noivos que se estaba casando na igrexa parecía moi feliz.

Sei que a estos nenos non lles gusta moito ir á escuela porque o seu profesor lles conta relatos e fáillelos escribir.

Primeiro fixo unha críteca dela e logo comezou a marmurar polo baixo.

Cando chega a primaveira o sol parece brilar máis forte no ceu.

Retroalimentación