PRINCIPAL

Saltar navegación

5- Hipergaleguismos

É un fenómeno característico do galego da época da xeración Nós (1916-1936). Por criterio purista, e fuxindo do castelán, efectúanse determinadas pseudoevolucións en palabras coincidentes co castelán que resultan erróneas. Algunhas tiveron certo éxito e achámolas durante tempo nos textos escritos.

Selección múltiple

Pregunta

Unha palabra de cada par é un hipergaleguismo. Sinala cal é a correcta.

Respostas

aición

 

acción

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

asasino 

asasiño

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

audencia

audiencia

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

brillar

brilar

 

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

centíficos

científicos

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

cidadáns

 

cibdadáns

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

colaboren

colabouren

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

cortiñas (para as fiestras)

 

cortinas (para as fiestras)

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

clara

crara

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

esquiña

esquina

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

exemplo

exempro

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

freconte

frecuente

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

gabardiña

gabardina

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

primaveira

primavera

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

sinceiridade

sinceridade

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

oficiña

oficina

Retroalimentación