PRINCIPAL

Saltar navegación

4- 1- Castelanismos no léxico da administración

Practica e aprende

Pregunta

Marca a opción correcta en galego.

Respostas

Acuse de recibo

Aviso de recibimento

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Á maior brevidade posible

Coa maior brevidade, o máis axiña posible

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Desagregación

Desglose

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Axuda de custas

Dieta

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Danos e prexuízos

Danos e perdas

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Liquidar, saldar

Finiquitar

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Ao por menor

Polo miúdo

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Pagaré

Obriga de pago

Retroalimentación

Pregunta

Respostas

Plantilla

Guía, modelo, patrón

Retroalimentación