PRINCIPAL

Saltar navegación

3-1-1- Exercicio

Lembra

Como se denomina o fenómeno do vocalismo átono que explica que poidamos escoitar vrea no canto de verea?

Por esta verea baixamos ao Teixadal

Denomínase vocálica

Habilitar JavaScript

Identifica os vulgarismos 1

Era moi fermoso escoitar no interior da catedral aquela múseca tan doce e interpretada con tanto sentimento.
Parece que desde a túa prespectiva, o úneco que paga a pena é ouservar con toda atención os defeitos dos demais.
Este vran dedicareino a practicar as técnicas máis autuais para conseguir un perfeito bronceado.
O condanado do rapaz non exercita a mamoria porque inora que ese é o mellor xeito de mantela en forma.
Dentro duns días levareite ao campo para que vexas que non todas as arbres son agoais.

Corrixe os vulgarismos (2)

Pregunta

Respostas

Hai que vere o intrés que tes ultimamente por todo o relacionado coa informática. Nin cando se inventou o teléfano...!

Para mamorizar o vocabulario de língoa francesa cómpre dominar algúns conceitos: ouxeto direto, suxeito, atributo, suplemento, etc.

Primeiro fixo unha críteca dela ante xente allea, e non contento con iso, logo tivo a marmurar polo baixo non sei que insensateces.

Iso é difrente; pro non ademito que me leves a contraria cando sabes tan ben coma min que eu teño razón.

Retroalimentación