PRINCIPAL

Saltar navegación

2- 1- Exercicios

Traduce

paisaxe do oeste americano

Este paisaje no es gallego

Habilitar JavaScript

Coloca os pronomes adecuados no lugar que lles corresponda.

Antonte JXUwMDc2JXUyMDA4 mandei JXUwMDNiJXUwMDBiJXUwMDBk unha carta (che).

Raúl dixo que faltaba pouco para chegar (lle).

Así e todo JXUyMDdlJXUyMDA4 dixo JXUwMDM1JXUwMDA4 a verdade (me).

Axiña JXUwMDM3JXUwMDFj vou JXUyMDdlJXUyMDA4 pintar (os)

Ben JXUwMDNiJXUwMDBiJXUwMDBk vin JXUyMDdlJXUyMDA4 estar o cuco enriba do ameneiro (che).

JXUwMDc2JXUwMDAwJXUwMDAwJXUwMDAw Colleu JXUwMDM2JXUwMDAx moi a modiño (o)

Habilitar JavaScript

Castelán ou galego?

Corrixe os galeguismos que detectes nas seguintes frases:

Y para el año queremos ir de campamento. Voy hablar con tu madre a ver si te deja venir.

Pedí el libro en la librería pero no me dá llegado.

¿Por qué te quedas mirando para mi y echándome la lengua? No lo doy entendido.

Señores y señoras, el tren procedente de Santiago está a llegar.

Tuvo un accidente muy serio. Se hubo matar.

Voy quitar una foto de la catedral. Te está muy bonita con esta luz.

Completa

Escribe "o" ou "a" segundo teñan xénero masculino ou feminino as seguintes verbas:

  bechamel

campá

candidez

cárcere

  bocoi

costume

couce

  cuspe

hipnose

legume

leite

lume

mar

marxe

mel

  eclipse

paradoxo

xeonllo

pube

radio

síndrome

sangue

sinal

síncopeHabilitar JavaScript

Responde

Sabes como se chama en galego esta ferramenta que en castelán é denominada "yunque"? Velaquí vai unha pista: as dúas puntas dos extremos aos romanos debéronlles semellar "cornos", porque lle chamaron "dous cornos" (bi...)

tamén se coñece como engra ou zafra.

Habilitar JavaScript