PRINCIPAL

Saltar navegación

2-2- Corrixe

Exercicio

Escribe de novo as frases corrixindo as palabras erróneas

A parexa da guarda civil detivo ós moinantes que acamparon no lameiro.

.

Non botes tanta cal, que quéima-los ollos.

, - .

É posible que sea como dices, pro eso non se fai.

, .

Habilitar JavaScript

Corrixe os erros

Pregunta

Respostas

Ten tino: que che dé das máis maduras.

Nosoutros vamos polo atallo; eles que fagan o que queiran.

¿Eres capaz de nega-lo que eu vin?

Apaña esos garabullos.

Non é que sepa moito de motores, pro fainos andar.

Estabamos convencidos de que o había de conseguir.

A Uxía amoláballe o tic-tac do reló.

Comía tanto coma eu.

Non me din de conta de quenes eran.

Estou sin diñeiro algún.

Estos días non veu por aquí.

É un autor de cuios conocementos científicos cómpre dudar.

Haberían tido que consultar cun abogado.

Non lle digades nada porque quizais non haxa tido tempo para mirar por el.

Non falou de que houbera rematado o negocio.

Retroalimentación