PRINCIPAL

Saltar navegación

1-1- Exercicios

Pon correctamente en galego

bonecas nun armario

Miña mai ten as muñecas no almario

Habilitar JavaScript

Cuestionario

Pregunta

¿Cal destas frases dirías ti en castelán habitualmente? Non se trata de que indiques cal é a correcta, senón a que, probablemente, dirías ti.

Respostas

El pan está reseso.

El pan está revenido.

Pregunta

Respostas

Somete las sábanas para que quede bien hecha la cama.

Remete las sábanas para que quede bien hecha la cama.

Pregunta

Respostas

Su madre lo cogió en el regazo.

Su madre lo cogió en el colo.

Pregunta

Respostas

Ya es muy tarde y no dá venido.

Ya es muy tarde y tarda en venir.

Pregunta

Respostas

Vamos a llegar tarde.

Vamos llegar tarde.

Pregunta

Respostas

En el semáforo nos paramos a su altura y me sacó la lengua.

En el semáforo nos paramos a su altura y me echó la lengua.

Pregunta

Respostas

Te tengo dicho que no me llames después de las diez.

Te he dicho más de una vez que no me llames después de las diez.

Pregunta

Respostas

¿Qué ha pasado? He escuchado un ruído.

¿Qué fue? Escuché un ruído.

Pregunta

Respostas

Ya te había dicho que sacaba yo las entradas.

Ya te dijera que quitaba yo las entradas.

Pregunta

Respostas

Neno, me duele de carai.


Chico, me duele mucho.

Pregunta

Respostas

La he dejado en casa, medio mosqueada.

La dejé en casa, media mosqueada.

Pregunta

Respostas

Vete a la tienda de Carmen y pídele un quilo de patatas.

Vete junto Carmen y pídele un quilo de patatas.

Pregunta

Respostas

Compra un bollo de pan.


Compra una hogaza de pan.

Habilitar JavaScript

Observa

Se a túa puntuación está lonxe do 80% é evidente que cando coidas que falas castelán, realmente estás falando galego! sería bo que mellorases o teu nível en ambas linguas!

Completa:

Escribe "o" ou "a" segundo teñan xénero masculino ou feminino as seguintes palabras:

análise

atlántico

calor

campá

cárcere

cor

costume

dor

nariz

efe

garaxe

lei

leite

lume

mar

marxe

mel

  moto

pantasma

paréntese

paxe

ponte

profeta

radio

sal

sangue

sinalHabilitar JavaScript

b/v

Coloca nas seguintes series léxicas “b” ou “v”:

ca alo, ca algar, enca algamento.

chu ia, chu asco, chu asqueiro

rillo, rillar, a rillantar, rillante.

mó il, mo ilidade, inmó il.

aso, idro, otella.

pro a, pro ar, apro ar, apro ado.

arrer, arredor/a, asoira, ertedoiro.

  ello, ellez, a ellentar.

erme, ermello, ulto.

  eleza, eldade, onito.

arra, arranco, em arrancar.

Habilitar JavaScript