Recursos estilísticos

 

Nos seguintes epígrafes tes acceso a un glosario por orde alfabética dos principais recursos expresivos de coñecemento necesario para realizar unha analise formal e estilística dun poema, parte especialmente importante dentro dun comentario dun texto literario.

Consulta este apéndice sobre as figuras literarias da lírica galega e da lírica castelá e non esquezas comprobar, facendo as actividades e a avaliación, se as identificas.

Despois anímate a empregalas nun poema creado por ti mesmo!