Poemas de literatura galega

 

Escolma de textos líricos representativos da literatura galega
con actividades para traballar o comentario literario

Escolle o teu curso e a etapa literaria que che interesa:

3º ESO

A LÍRICA MEDIEVAL

OS SÉCULOS ESCUROS

O REXURDIMENTO

 

 

4º ESO

ANTRE DOUS SÉCULOS

AS VANGARDAS

A XERACIÓN DO 36

A XERACIÓN DAS FESTAS MINERVAIS