O xénero lírico

A POESÍA

Que levante a man quen nunca lera ou escoitara un poema! Coa temática que sexa... co formato que sexa... da época que sexa... no medio que sexa... no idioma que sexa... con música... sen música...

Verdade que se se pensa unha migalliña acaban saíndo textos poéticos por todos os lados? Si, tes razón, a nosa vida está chea de poesía!!

Actividade:

 1. Fai un listado de textos poéticos que podes escoitar ou ler ao longo do día.
 2. Que elementos teñen en común?
  • Música
  • Rima
  • Temática
  • Humor
  • Mensaxe interesante
  • Lingua
  • Extensión
  • Recursos estilísticos diversos
 3. Cales son os que che gustan máis? Por que motivo?