Saltar navegación

Nivel 2 (competencia media)

Exercicio 1

Asocia os substantivos (en plural) cos substantivos colectivos correspondentes:

Manda: ; cardume: ; plumaxe: ; armada: ; batallón: : enxamio: .

  

Exercicio 2

Pon en feminino as seguintes palabras:

Ancián: ; artesán: ; bosquimán: ; bocalán: ; capitán: ; castelán: ; cidadán: ; cortesán: ; musulmán: .
  

Exercicio 3

Indica se son explicativos ou especificativos os adxectivos resaltados:

"Quíxente tanto, meniña,
tívenche tan grande amor
que para min eras lúa,
branca aurora e claro sol;
auga limpa en fresca fonte,
rosa do xardin de Dios,
alentiño do meu peito,
vida do meu corazón."

(R. de Castro)

 

  

Exercicio 4

Completa os diferentes procedementos de formación do superlativo das seguintes palabras:


Ben

-érrimo

requete

Célebre

Libre

Mísero

Pobre

Salubre

  

Exercicio 5

¿Cantos adxectivos cualificativos -excluídos os participios- hai no seguinte texto?

O pan e o viño dividen en mil anacos o carácter xeográfico e humano do chan galego, non separados, senón penetrándose e dividíndose en complicadas figuras. Para nós o pan é o centeo , e o viño, o da cepa vella , de cepa torta, coma osatura dun patriarca. (R. Otero Pedrayo)

 

  

Exercicio 6

Nesta serie de adxectivos que se poden aplicar a “animais” hai tres invariábeis respecto ao xénero; indica cales son:

esfameado, ceibe, engaiolado, áxil, fachendoso, mol, lento, preso, orelludo, rabeno, atlético, inquedo, revirado, esperto, aveludado, sedoso, manso, fero, bravo, pachorrento: , , .

  

Exercicio 7

Os substantivos coma "grilo" que designan tanto ao macho coma á femia coñécense como