Agradecementos
Unidade Didáctica 1: Falamos de nós
Unidade Didáctica 2: Falamos cos demais
Unidade Didáctica 3: Contamos a nosa historia
Unidade Didáctica 4: Informamos do que pasa
Unidade Didáctica 5: Facémonos oír
Unidade Didáctica 6: Damos as nosas razóns