Sintaxe da lingua galega (2): unidades e funcións sintácticas. Tipos de cláusulas. A oración. Os modos de enunciación

Letras colgantes

Fonte e licenza: Por malglamen Flickr