Que   sabes da  vexetación autóctona de  Galicia ?

E dos animais que viven nos  bosque galegos ? .

Pregunta aos teus  pais ou avós que é  unha fraga ou unha devesa.

.