Sabes dalgunha zona de Galicia onde a natureza estea especialmente protexida ?

   As  Illas Cíes  ,  as Fragas do Eume , Corrubedo....etc . Son moitos  os lugares de  Galicia que merecen  unha especial protección

    .