1.1- Introdución

No mundo real os obxectos e corpos que vemos teñen un determinado volume e ocupan un determinado lugar no espazo en que nos situamos.

Os obxectos son elementos tridimensionais, e dicir, teñen tres dimensións, que de forma xenérica denominamos: longo, ancho e alto.

Ou noso sistema visual permítenos captar as tres dimensións de obxectos e espazos de forma inmediata, pero para elo recoñecemos de forma intuitiva unha serie de indicadores que proveñen dá luz, dá cor, do marco espacial ou arquitectónico. Así, cando queremos obter unha representación realista dun espazo ou dun volume iniciamos un proceso complexo non que debemos utilizar axeitadamente moitos elementos técnicos relacionados co dominio de diferentes elementos plásticos:

-Os distintos grafismos: puntos, liñas e texturas

-A cor cos seus contrastes, variacións cromáticas,…

-As luces e as sombras co uso do claroscuro e as variacións tonais dous obxectos baixo a luz

-Os distintos sistemas perspectivos destacando o uso da perspectiva cónica.

Neste tema imos afondar na perspectiva cónica, xa que este é ou sistema de representación plana mais próximo a vision real, tanto dos espazos urbanos e arquitectónicos, coma dos volumes e corpos tridimensionais. Pero sen esquezer que calquera representación plana realista, requiriría ademais do dominio do resto dos elementos anteriormente citados.