TEOREMA DE PITÁGORAS

O Teorema de Pitágoras danos unha relación entre os tres lados dun triángulo rectángulo. Aos lados que forman o ángulo recto chamámolos catetos e ao lado máis grande hipotenusa.


 

imaxe de Belénav

 

Teorema de Pitágoras:

"A hipotenusa ao cadrado é igual á suma dos cadrados dos catetos"

a: hipotenusa

b e c: catetos

 

Imaxe do Teorema de Pitágoras feito con papiroflexia por Alicia Pedreira


Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License