Na columna esquerda da páxina, preséntanse dous apartados:

  • O primeiro ocúpase d artigo de opinión como xénero periodístico. Comeza cun apartado teórico e segue cunha proposta de actividades e un obradoiro, que inclúe exercicios e guías prácticas para a elaboración dun artigo de opinión.
  • O segundo céntrase no propio contido do artigo de opinión que serviu de modelo de traballo. Contén información sobre Vigo como cidade literaria e de cultura e unha serie de actividades sobre o tema.

 Na columna dereita ofrécense ferramentas de axuda para realizar os exercicios.

 Na parte inferior figuran enlaces á prensa que permitirán realizar prácticas sobre o tema estudado.

Prensa dixital

Ferramentas