OPERACIÓNS DECIMAIS

ON-LINE
Tipo de operación:

Modo :

Páxinas

Cifras ( entero | decimais): Número 1
Número 2


1.- Selecciona o tipo de operación.

2.- Indica o número de páxinas do libro-LIM e as cifras máximas para xerar as operacións.

3.- Pulsa crear.