Terminacións -ncia, -nza, -zo, -za, -ción, -zón, -idade, -iedade

Icona iDevice Algunhas palabras rematadas en -ncia:

Abundancia, arrogancia, elegancia, importancia, resonancia, vixilancia, esixencia, intelixencia, experiencia, urxencia, convalecencia.


Icona iDevice Rematan en -zo / -za:

Espazo, novizo, perseveranza, presenza, sentenza, servizo, terzo, fervenza, tardanza, doenza, loanza, diferenza, estanza (‘estrofa’), graza, licenza, nacenza, cobranza, herdanza, puxanza, vinganza, crenza, ensinanza.


Icona iDevice -ción, zón.

Aínda que a maior parte das palabras que expresan acción rematan en –ción, algunhas patrimoniais fano en  - zón: doazón, traizón.  


Icona iDevice -idade, -iedade

 

-idade

Sucidade

Escuridade

Mocidade

Necidade

Fugacidade

Claridade

Gravidade

Novidade

Soidade

sagacidade

-iedade

Ansiedade

Nimiedade

Saciedade

Sobriedade

Propiedade

Contrariedade

Piedade

Seriedade

Solidariedade

notoriedade