O uso do h (e exercicios)

Icona iDevice Escríbense con h as palabras que comezan polos prefixos:

Halo- (gr. halos: sal, halófito, halófilo)

Hecto- (gr. hekaton: cen, hectómetro)

Helio- (gr. helios: sol, heliotropismo, heliocentrismo)

Hema- / Hemo- (gr. haima: sangue, hemorraxia)

Hemero- (gr. hemera: día, diario, hemeroteca)

Hemi- (gr. hemi: medio,metade, hemisferio):

Hepat- (gr. hepar-atos: fígado, hepatólogo).

Hepta- (gr. hepta: sete, heptapétalo)

Hetero- (gr. héteros: outro, diferente, heterógrafo).

Hex- (gr. hex: seis, hexágono)

Hidro- (gr. hydór: auga, hidratante)

Hipno- (gr. Hypnos: sono, hipnotizar)

Hiper (gr. hyper: moi grande, hipermercado)

Hip-, hipo- (gr. hippos: cabalo, hipódromo)

Histo- (gr. histos: tecido, histoloxía)

Homo- (gr. homos: idéntico,igual, homófonas)


Icona iDevice Respéctase a ortografía latina en palabras como:

Hasta

Hedra

Helena

Helmo

Henrique

Hindú

Hadrián 


Icona iDevice Algunhas palabras con h intercalado:

As formas dos seguintes verbos e os seus derivados:

Adherir, exhibir, exhortar, inhibir, prohibir, cohibir, rehabilitar.

E as seguintes palabras: coherente, adhesivo, exhausto, vehículo, filharmónica, inherente.


Icona iDevice H: diferenzas entre galego e castelán

A diferenza de en castelán, en galego escríbense con h: Harmonía (lat. harmoniam), harpía (lat. harpyam).

Castelán

Ahí

Alhelí

Harpa

Hasta

¡hala!

Bahía

Hermita

Hermano

Hinchar

Hueco

¡hola!

Hombro

Huérfano

Hueso

Húmero

Huevo

Galego

(lat. ad hic)

Alelí (ár. Al-hairî)

Arpa (fr. harpe)

Ata (ár. hatta)

¡ala! (ár. hala)

Baía (fr. baie )

Ermida (lat. eremita)

Irmán (lat. germanu)

Inchar (lat. inflare)

Oco ( lat. occare)

¡ola! (creación expresiva)

Ombreiro (lat. umerum)

Orfo (lat. orphanum)

Óso (lat. vg. ossum)

Ovo (lat. ovum)

Úmero (lat. umerum)


Icona de iDevice Actividade de encher espazos
Enche os ocos con H, F ou nada

ad esión

arpía

ola

ta ona

pro ibir

ormiga

a orro

mal erido

órgano

ipótese

ermosura

in óspito

orno

emofílico

ariña

re én

íbrido

azaña

incapé

irmán

un a

urto

astío

desa ogo

co erente

bo emia

ígado

antano

umor

ormigón

al elí

ex umar

idrocarburo

orizonte

omógrafa

ache

acenda

ervido

Almo ada

ermitán

orchata

ombro

tru án

inchar

uracán

erba

alcón

exaedro

ve emencia

ta ur

ermida

encoro

ame

eroe

aces

arto

elicóptero

orfo

ba o

des onra

in umano

bu o

ucha

úmero

idalgo

ovo

ábil

erramenta

ve ículo

aba/ aba

úmido

élice

orror

ernia

óspede

arén