O uso de c/cc, ca/cua/co (e exercicios)

Icona iDevice En galego comezan por CA- palabras como:

Cadro, cadrado, cal?, canto?, cando?, encadrar, recadar, caderno, catro, calidade (“característica”).


Icona iDevice En galego comezan por CO- palabras como:

Corenta, corentena, coresma, cota.


Icona iDevice En galego comezan por CUA- palabras como:

Cuadrúpede, cualificar, cuantioso, cuartear, cuartel, cuarteto, cuarto/-a, cuadrangular, cuadratura, cuadraxésimo, cuadrícula, cuadrilátero, cuadrúpede, cuarzo.


Icona iDevice Non esquezas

Despois da reforma normativa de 2003, nos grupos consonánticos cc e ct suprímese a consoante que segue as vogais i e u: produto, conflito.


Icona de iDevice Actividade de encher espazos

Completa as seguintes palabras con ca, cua ou co.

C-adro- oresma- ¿ anto?- adraxésimo-

¿ ando?- adrúpede- alidade- adrícula

En adrar- ota- alificar- artear-

orentena adrangular